k.ú.: 680184 - Lesní Albrechtice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 506451 - Březová NUTS5 CZ0805506451
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 2500301
zahrada 118 79638
travní p. 259 487339
lesní poz ostat.komunikace 5 14024
lesní poz 149 16168992
vodní pl. rybník 5 5127
vodní pl. tok přirozený 17 80958
vodní pl. tok umělý 17 1978
vodní pl. zamokřená pl. 8 13125
zast. pl. zbořeniště 9 1448
zast. pl. 134 53101
ostat.pl. jiná plocha 64 86580
ostat.pl. neplodná půda 12 8389
ostat.pl. ostat.komunikace 86 101300
ostat.pl. silnice 33 182468
Celkem KN 1275 19784768
Par. DKM 1 403
Par. KMD 1274 19784365
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 80
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 4
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 132
LV 163
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 16.05.2022 13:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.