k.ú.: 680206 - Lesní Jakubov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590991 - Lesní Jakubov NUTS5 CZ0634590991
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 927684
zahrada 56 55977
ovoc. sad 4 12848
travní p. 60 186612
lesní poz 86 1570374
vodní pl. nádrž umělá 1 32
vodní pl. tok přirozený 12 20786
zast. pl. 108 44988
ostat.pl. jiná plocha 28 25919
ostat.pl. neplodná půda 49 33493
ostat.pl. ostat.komunikace 51 283935
ostat.pl. silnice 2 23689
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3496
ostat.pl. zeleň 1 97
Celkem KN 544 3189930
Par. DKM 544 3189930
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. zem.used 9
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 23
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 104
LV 81
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 21.02.2014
S-SK ŠS 1:2880 1825 16.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 19.05.2022 00:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.