k.ú.: 680443 - Leškovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568996 - Leškovice NUTS5 CZ0631568996
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 344 1712950
zahrada 48 38871
ovoc. sad 9 20348
travní p. 213 468820
lesní poz 157 1804068
vodní pl. nádrž přírodní 1 82
vodní pl. nádrž umělá 7 3323
vodní pl. rybník 2 5822
zast. pl. zbořeniště 3 1372
zast. pl. 74 38714
ostat.pl. jiná plocha 33 8720
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 191
ostat.pl. manipulační pl. 7 13662
ostat.pl. neplodná půda 22 21163
ostat.pl. ostat.komunikace 82 98842
ostat.pl. pohřeb. 1 1396
ostat.pl. silnice 3 10308
ostat.pl. zeleň 2 1299
Celkem KN 1011 4249951
Par. KMD 1011 4249951
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 68
LV 106
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2012
S-SK GS 1:2880 1838 14.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 11:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.