k.ú.: 680711 - Letovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581917 - Letovice NUTS5 CZ0641581917
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 384 1817271
zahrada 1255 667204
ovoc. sad 38 239639
travní p. 457 747527
lesní poz les s budovou 1 7
lesní poz 126 1750555
vodní pl. nádrž umělá 29 144136
vodní pl. tok přirozený 90 173913
vodní pl. tok umělý 5 1192
zast. pl. společný dvůr 6 1241
zast. pl. zbořeniště 3 141
zast. pl. 1860 526400
ostat.pl. dráha 14 113299
ostat.pl. jiná plocha 614 314994
ostat.pl. manipulační pl. 152 200890
ostat.pl. neplodná půda 285 257827
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 466
ostat.pl. ostat.komunikace 538 246387
ostat.pl. pohřeb. 2 20662
ostat.pl. silnice 123 281105
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 37 60068
ostat.pl. zeleň 80 217163
Celkem KN 6101 7782087
Par. DKM 6101 7782087
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. byt.dům 51
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 43
č.p. rod.dům 963
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 21
č.e. jiná st. 9
č.e. rod.rekr 61
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 320
bez čp/če jiná st. 127
bez čp/če obč.vyb. 31
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 39
bez čp/če výroba 64
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo přehrada 1
vod.dílo vodní el 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 1823
byt.z. byt 664
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 5
obč.z. byt 146
obč.z. j.nebyt 45
obč.z. rozest. 84
Celkem JED 952
LV 2473
spoluvlastník 3923

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.03.2008
THM-V 1:1000 01.01.1972 12.03.2008
THM-V 1:2000 01.01.1972 12.03.2008
S-SK ŠS 1:2880 1826 12.03.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 25.05.2022 12:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.