k.ú.: 680729 - Lhota u Letovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581917 - Letovice NUTS5 CZ0641581917
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 142243
zahrada 61 43544
ovoc. sad 2 10031
travní p. 87 86637
lesní poz 88 402719
zast. pl. společný dvůr 1 70
zast. pl. zbořeniště 1 305
zast. pl. 61 10207
ostat.pl. jiná plocha 41 20177
ostat.pl. neplodná půda 18 15924
ostat.pl. ostat.komunikace 34 12063
ostat.pl. silnice 1 5107
Celkem KN 453 749027
Par. KMD 453 749027
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 6
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 59
LV 83
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 06.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 17.05.2022 03:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.