k.ú.: 680737 - Slatinka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581917 - Letovice NUTS5 CZ0641581917
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 657700
zahrada 70 31550
travní p. 53 109091
lesní poz 136 705703
vodní pl. rybník 1 3793
vodní pl. tok přirozený 30 18195
zast. pl. 49 17274
ostat.pl. dráha 1 1428
ostat.pl. jiná plocha 28 15390
ostat.pl. manipulační pl. 2 2051
ostat.pl. neplodná půda 48 26435
ostat.pl. ostat.komunikace 57 36403
ostat.pl. silnice 20 22755
Celkem KN 590 1647768
Par. KMD 590 1647768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 49
LV 93
spoluvlastník 132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 18:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.