k.ú.: 680907 - Vadkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550361 - Lhenice NUTS5 CZ0315550361
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 1439451
zahrada 50 45324
ovoc. sad 35 216205
travní p. 115 1004385
lesní poz 314 1948975
vodní pl. nádrž umělá 4 15669
vodní pl. tok přirozený 6 23423
vodní pl. tok umělý 14 13217
zast. pl. společný dvůr 1 94
zast. pl. zbořeniště 6 1702
zast. pl. 74 28832
ostat.pl. jiná plocha 23 15321
ostat.pl. manipulační pl. 2 17853
ostat.pl. neplodná půda 91 231886
ostat.pl. ostat.komunikace 44 90040
ostat.pl. silnice 14 56101
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 336
ostat.pl. zamokřená pl. 1 6566
ostat.pl. zeleň 1 379
Celkem KN 881 5155759
Par. DKM 881 5155759
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 71
LV 141
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 30.10.2012
DKM 1:1000 25.07.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1993 25.07.2003
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1993


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 25.05.2022 02:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.