k.ú.: 681181 - Lhota u Kelče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542989 - Kelč NUTS5 CZ0723542989
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 659 1938407
zahrada 110 136538
ovoc. sad 5 20026
travní p. 110 385419
lesní poz 115 222934
vodní pl. tok přirozený 58 41015
zast. pl. 74 35209
ostat.pl. jiná plocha 20 2458
ostat.pl. manipulační pl. 26 29641
ostat.pl. neplodná půda 51 26806
ostat.pl. ostat.komunikace 127 50174
ostat.pl. silnice 64 61288
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6185
ostat.pl. zeleň 18 851
Celkem KN 1439 2956951
Par. KMD 1439 2956951
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 53
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 73
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 171
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.09.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 18.05.2022 09:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.