k.ú.: 681199 - Lhota u Lysic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581933 - Lhota u Lysic NUTS5 CZ0641581933
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 204 836515
zahrada 166 90907
ovoc. sad 7 23789
travní p. 232 747202
lesní poz 212 2042847
vodní pl. nádrž umělá 4 1999
zast. pl. zbořeniště 2 290
zast. pl. 78 25473
ostat.pl. jiná plocha 28 6525
ostat.pl. manipulační pl. 18 21384
ostat.pl. neplodná půda 145 96035
ostat.pl. ostat.komunikace 72 58530
ostat.pl. silnice 47 25466
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 2277
Celkem KN 1221 3979239
Par. DKM 3 10737
Par. KMD 1218 3968502
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 77
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 113
spoluvlastník 141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.12.2017
KM-D 1:2000 14.11.2000 05.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 13.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 17:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.