k.ú.: 681237 - Lhota u Trutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 17386
zahrada 99 79247
travní p. 167 840983
lesní poz ostat.komunikace 1 165
lesní poz 194 2120554
vodní pl. nádrž umělá 1 11906
vodní pl. tok přirozený 11 20602
vodní pl. tok umělý 1 1185
zast. pl. společný dvůr 1 185
zast. pl. zbořeniště 5 1067
zast. pl. 96 20707
ostat.pl. dráha 1 29942
ostat.pl. jiná plocha 60 50636
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 34
ostat.pl. manipulační pl. 7 6689
ostat.pl. neplodná půda 95 52901
ostat.pl. ostat.komunikace 94 68379
ostat.pl. pohřeb. 1 1001
ostat.pl. silnice 3 16775
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3187
Celkem KN 853 3343531
Par. KMD 853 3343531
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 61
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 93
obč.z. byt 3
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 116
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.09.2015
KMD 1:1000 17.09.2015
KM-D 1:1000 27.06.2002 17.09.2015
S-SK GS 1:2880 1840 27.06.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 10:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.