k.ú.: 681351 - Chockov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559946 - Lhotka u Radnic NUTS5 CZ0326559946
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32111 - Radnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 905620
zahrada 23 13775
travní p. 22 33624
lesní poz 26 112452
vodní pl. nádrž přírodní 1 1184
vodní pl. nádrž umělá 2 1241
zast. pl. zbořeniště 1 159
zast. pl. 17 17844
ostat.pl. jiná plocha 3 1663
ostat.pl. manipulační pl. 4 1573
ostat.pl. neplodná půda 23 31320
ostat.pl. ostat.komunikace 44 21707
ostat.pl. silnice 8 4380
ostat.pl. zeleň 1 77
Celkem KN 299 1146619
Par. DKM 299 1146619
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 17
LV 46
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.10.2002
ZMVM 1:2000 19.12.1985 16.10.2002
S-SK GS 1:2880 1824 19.12.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 24.05.2022 13:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.