k.ú.: 681385 - Lhotka u Mrákotína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587451 - Lhotka NUTS5 CZ0632587451
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 843470
zahrada 91 50420
travní p. 224 483189
lesní poz les s budovou 1 57
lesní poz 81 471790
vodní pl. rybník 9 56322
vodní pl. tok přirozený 1 62
vodní pl. zamokřená pl. 2 1240
zast. pl. 97 27256
ostat.pl. jiná plocha 101 79008
ostat.pl. manipulační pl. 16 5159
ostat.pl. neplodná půda 51 154848
ostat.pl. ostat.komunikace 69 49598
ostat.pl. silnice 1 23181
Celkem KN 914 2245600
Par. KMD 914 2245600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 20
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 93
LV 107
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 30.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 09:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.