k.ú.: 681491 - Kúsky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597007 - Velké Meziříčí NUTS5 CZ0635597007
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 718293
zahrada 45 15614
ovoc. sad 1 2906
travní p. 151 342344
lesní poz 50 214384
vodní pl. nádrž umělá 3 5001
vodní pl. tok umělý 13 10737
zast. pl. společný dvůr 1 276
zast. pl. zbořeniště 2 801
zast. pl. 49 11604
ostat.pl. jiná plocha 10 8321
ostat.pl. neplodná půda 13 13097
ostat.pl. ostat.komunikace 21 24772
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 399
Celkem KN 515 1368549
Par. KMD 515 1368549
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 33
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 46
LV 83
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.02.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 20:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.