k.ú.: 681539 - Lhoty u Potštejna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576441 - Lhoty u Potštejna NUTS5 CZ0524576441
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52133 - Vamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 237 2049962
zahrada 216 224328
travní p. mez, stráň 33 38733
travní p. 272 1035927
lesní poz 125 1984591
vodní pl. nádrž přírodní 3 1590
vodní pl. nádrž umělá 4 11692
vodní pl. rybník 1 1916
vodní pl. tok přirozený 136 39957
zast. pl. zbořeniště 1 471
zast. pl. 187 73464
ostat.pl. jiná plocha 41 31706
ostat.pl. manipulační pl. 26 19010
ostat.pl. neplodná půda 3 1824
ostat.pl. ostat.komunikace 100 137110
ostat.pl. pohřeb. 1 836
ostat.pl. silnice 34 57421
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7218
ostat.pl. zeleň 4 1191
Celkem KN 1426 5718947
Par. DKM 29 27979
Par. KMD 1397 5690968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 51
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 184
LV 225
spoluvlastník 396

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.11.2016
KMD 1:1000 31.05.2016
S-SK GS 1:2880 1840 10.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 18.05.2022 21:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.