k.ú.: 681555 - Proruby u Potštejna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 548758 - Proruby NUTS5 CZ0524548758
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52133 - Vamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 27701
zahrada 88 91617
ovoc. sad 1 1281
travní p. mez, stráň 13 7202
travní p. 187 1202181
lesní poz 84 1047152
vodní pl. nádrž přírodní 1 245
zast. pl. zbořeniště 2 255
zast. pl. 72 21028
ostat.pl. jiná plocha 7 64334
ostat.pl. ostat.komunikace 46 41411
ostat.pl. silnice 12 29616
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 316
Celkem KN 523 2534339
Par. KMD 523 2534339
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 48
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 68
LV 103
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.03.2012
S-SK GS 1:2880 1840 20.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 27.05.2022 14:59

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.