k.ú.: 681679 - Libáň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573108 - Libáň NUTS5 CZ0522573108
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1113 4153362
zahrada 628 329463
ovoc. sad 23 162818
travní p. 233 600021
lesní poz 39 428533
vodní pl. nádrž přírodní 2 1948
vodní pl. nádrž umělá 4 34764
vodní pl. rybník 1 126802
vodní pl. tok přirozený 215 62805
vodní pl. tok umělý 1 903
vodní pl. zamokřená pl. 2 1210
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 8 5885
zast. pl. 884 256779
ostat.pl. dráha 11 31177
ostat.pl. foto. elektrárna 2 12575
ostat.pl. jiná plocha 151 132632
ostat.pl. manipulační pl. 118 140875
ostat.pl. neplodná půda 47 15562
ostat.pl. ostat.komunikace 304 175531
ostat.pl. pohřeb. 1 5665
ostat.pl. silnice 56 115512
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 27735
ostat.pl. zeleň 17 10271
Celkem KN 3869 6832836
Par. DKM 3869 6832836
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 557
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 14
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 103
bez čp/če jiná st. 66
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 866
byt.z. byt 61
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 14
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 83
LV 1086
spoluvlastník 2652

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.07.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1989 02.07.2004
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 23:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.