k.ú.: 681725 - Libčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570249 - Libčany NUTS5 CZ0521570249
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 151 1134041
zahrada 305 172270
ovoc. sad 130 963667
travní p. 24 21025
lesní poz 23 824143
vodní pl. nádrž přírodní 6 5503
vodní pl. nádrž umělá 2 562
vodní pl. rybník 3 4828
vodní pl. tok přirozený 21 4627
vodní pl. zamokřená pl. 5 6453
zast. pl. společný dvůr 16 8742
zast. pl. 344 125187
ostat.pl. jiná plocha 75 35665
ostat.pl. manipulační pl. 16 38964
ostat.pl. neplodná půda 5 2348
ostat.pl. ostat.komunikace 84 82216
ostat.pl. pohřeb. 2 10452
ostat.pl. silnice 41 74308
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15547
ostat.pl. zeleň 8 5323
Celkem KN 1264 3535871
Par. DKM 1264 3535871
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 238
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 335
byt.z. byt 18
obč.z. byt 5
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 25
LV 387
spoluvlastník 545

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.08.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 10.08.2004
THM-V 1:2000 01.04.1961 10.08.2004
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 19:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.