k.ú.: 681776 - Libčeves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566349 - Libčeves NUTS5 CZ0424566349
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 212 4833261
zahrada 98 46499
ovoc. sad 3 97501
travní p. 133 322084
lesní poz 4 248999
vodní pl. nádrž umělá 20 14290
vodní pl. rybník 1 424
vodní pl. tok přirozený 20 43298
vodní pl. tok umělý 3 9813
vodní pl. zamokřená pl. 8 14205
zast. pl. společný dvůr 13 3093
zast. pl. zbořeniště 10 2787
zast. pl. 276 110471
ostat.pl. dráha 6 43106
ostat.pl. jiná plocha 80 44473
ostat.pl. manipulační pl. 66 106264
ostat.pl. neplodná půda 38 148721
ostat.pl. ostat.komunikace 165 213237
ostat.pl. pohřeb. 1 2748
ostat.pl. silnice 23 97049
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8790
ostat.pl. zeleň 10 10536
Celkem KN 1194 6421649
Par. DKM 1194 6421649
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 147
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 42
Celkem BUD 273
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 5
Celkem JED 11
LV 261
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.04.2017 intravilán
FÚO 1:5000 01.01.1979 intravilán 1:2000
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 19.05.2022 13:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.