k.ú.: 681784 - Řisuty u Libčevsi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566349 - Libčeves NUTS5 CZ0424566349
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 117472
zahrada 36 28901
ovoc. sad 19 372170
travní p. mez, stráň 13 113530
travní p. 106 1858657
lesní poz 29 2506035
vodní pl. nádrž umělá 1 2638
vodní pl. tok přirozený 4 12372
vodní pl. tok umělý 4 8058
zast. pl. společný dvůr 5 1858
zast. pl. zbořeniště 1 1785
zast. pl. 68 30524
ostat.pl. jiná plocha 21 2474
ostat.pl. manipulační pl. 3 2716
ostat.pl. neplodná půda 158 983879
ostat.pl. ostat.komunikace 54 73765
ostat.pl. pohřeb. 2 676
ostat.pl. silnice 7 50635
ostat.pl. zeleň 1 19
Celkem KN 561 6168164
Par. DKM 326 6001635
Par. KMD 235 166529
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 68
LV 90
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.02.2019
KMD 1:1000 11.06.2015
FÚO 1:5000 01.01.1979 19.02.2019 jen část k.ú.-extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 11.06.2015 od 1.1.1979 platná jen pro část k.ú.-intravilán


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 18.05.2022 18:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.