k.ú.: 681920 - Liběchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535001 - Liběchov NUTS5 CZ0206535001
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 2319394
vinice 11 467800
zahrada skleník-pařeniš. 1 492
zahrada 261 155217
ovoc. sad 33 197515
travní p. 81 690515
lesní poz 72 1147672
vodní pl. nádrž umělá 1 1539
vodní pl. rybník 7 41957
vodní pl. tok přirozený 13 183196
vodní pl. tok umělý 19 13081
vodní pl. zamokřená pl. 2 1719
zast. pl. společný dvůr 4 950
zast. pl. zbořeniště 11 2837
zast. pl. 603 160657
ostat.pl. dráha 6 166638
ostat.pl. jiná plocha 190 390279
ostat.pl. manipulační pl. 80 98860
ostat.pl. neplodná půda 348 332900
ostat.pl. ostat.komunikace 171 186780
ostat.pl. pohřeb. 3 3550
ostat.pl. silnice 11 80141
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 20986
ostat.pl. zeleň 19 157111
Celkem KN 2138 6821786
Par. DKM 236 3841764
Par. KMD 1902 2980022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 216
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 74
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 84
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 1
Celkem BUD 558
byt.z. byt 27
Celkem JED 27
LV 575
spoluvlastník 818

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 04.06.2019 1:1000 06.06.2019 *) KoPÚ na části k.ú
KMD 1:1000 29.03.2017 06.06.2019
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.18241:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 21.05.2022 21:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.