k.ú.: 682012 - Libenice u Tábora - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552101 - Borotín NUTS5 CZ0317552101
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 1448403
zahrada 94 79637
ovoc. sad 1 6632
travní p. 306 1325265
lesní poz 85 1357352
vodní pl. nádrž umělá 1 390
vodní pl. rybník 5 92713
vodní pl. tok umělý 12 2206
vodní pl. zamokřená pl. 16 10840
zast. pl. zbořeniště 2 1670
zast. pl. 68 40022
ostat.pl. jiná plocha 46 37459
ostat.pl. manipulační pl. 15 18798
ostat.pl. neplodná půda 82 58605
ostat.pl. ostat.komunikace 87 93681
ostat.pl. silnice 5 36188
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3098
ostat.pl. zeleň 3 310
Celkem KN 1004 4613269
Par. KMD 1004 4613269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 65
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 133
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2010
S-SK GS 1:2880 1840 13.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 03:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.