k.ú.: 682144 - Ruprechtice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 228 168425
zahrada skleník-pařeniš. 1 22
zahrada 1355 767723
travní p. 480 322067
lesní poz ostat.komunikace 1 4927
lesní poz 154 3256039
vodní pl. nádrž přírodní 1 535
vodní pl. nádrž umělá 11 9478
vodní pl. tok přirozený 2 33684
zast. pl. společný dvůr 24 3941
zast. pl. zbořeniště 14 2883
zast. pl. 2525 363651
ostat.pl. jiná plocha 349 201642
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 6960
ostat.pl. manipulační pl. 155 87584
ostat.pl. neplodná půda 42 47061
ostat.pl. ostat.komunikace 457 389285
ostat.pl. pohřeb. 5 14250
ostat.pl. silnice 7 33677
ostat.pl. skládka 1 114
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 47 266711
ostat.pl. zeleň 324 256401
ostat.pl. 2 491
Celkem KN 6186 6237551
Par. DKM 6186 6237551
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 163
č.p. byt.dům 141
č.p. jiná st. 15
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 20
č.p. rod.dům 739
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1003
bez čp/če jiná st. 211
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 16
bez čp/če tech.vyb 42
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 5
Celkem BUD 2409
byt.z. byt 2723
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 38
byt.z. j.nebyt 17
byt.z. rozest. 6
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 110
obč.z. garáž 2
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 2903
LV 4592
spoluvlastník 9209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.11.1997 Od -ověř TO. Přepracování.
THM-V 1:2000 01.11.1974 10.11.1997 Od -ověř TO. THM Ruprechtice 1:2000.
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1974 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 20.05.2022 23:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.