k.ú.: 682250 - Horní Růžodol - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 355
zahrada 434 170843
travní p. 84 49017
vodní pl. nádrž umělá 4 1971
vodní pl. tok přirozený 2 13769
zast. pl. společný dvůr 24 6512
zast. pl. zbořeniště 27 12978
zast. pl. 1117 275285
ostat.pl. dráha 32 91454
ostat.pl. jiná plocha 141 96112
ostat.pl. manipulační pl. 126 111412
ostat.pl. neplodná půda 9 5676
ostat.pl. ostat.komunikace 209 146731
ostat.pl. pohřeb. 1 6193
ostat.pl. silnice 65 86111
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 34 78304
ostat.pl. zeleň 95 41343
Celkem KN 2405 1194066
Par. DKM 2405 1194066
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 74
č.p. byt.dům 127
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 23
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 203
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 513
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če shromaž. 3
bez čp/če tech.vyb 17
bez čp/če víceúčel 6
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 5
Celkem BUD 1097
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 497
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 23
byt.z. rozest. 11
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 86
obč.z. dílna 7
obč.z. j.nebyt 13
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 653
LV 1430
spoluvlastník 2553

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.1997 Od -ověř TO. Přepracování.
Ins. A 1:1000 31.12.1969 18.11.1997 1:1000, Od 1969 dle KP. Instrukce A.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1969 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 21:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.