k.ú.: 682268 - Dolní Hanychov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada skleník-pařeniš. 1 36
zahrada 423 253505
travní p. 455 198091
vodní pl. nádrž umělá 2 1517
vodní pl. tok přirozený 3 585
zast. pl. společný dvůr 6 1439
zast. pl. zbořeniště 11 2773
zast. pl. 1015 201064
ostat.pl. dráha 3 1179
ostat.pl. jiná plocha 217 136871
ostat.pl. manipulační pl. 133 166894
ostat.pl. neplodná půda 5 1691
ostat.pl. ostat.komunikace 140 80695
ostat.pl. silnice 19 18540
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8404
ostat.pl. zeleň 168 99210
ostat.pl. 1 1819
Celkem KN 2604 1174313
Par. DKM 2604 1174313
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 64
č.p. byt.dům 29
č.p. jiná st. 16
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 455
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 6
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 267
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 27
Celkem BUD 1002
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 308
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 8
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 328
LV 1239
spoluvlastník 2104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.05.1996 Od -09.05.1996. Přepracování.
Ins. A 1:1000 31.12.1969 09.05.1996 1:1000, Od 1969 dle KP.
S-SK GS 1:2880 1824 31.12.1969 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 20.05.2022 22:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.