k.ú.: 682314 - Rochlice u Liberce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 295604
zahrada 700 299905
travní p. 412 469050
lesní poz 3 887
vodní pl. nádrž přírodní 1 2375
vodní pl. nádrž umělá 7 13784
vodní pl. tok přirozený 25 29357
vodní pl. tok umělý 4 330
vodní pl. vod.pl.s budovou 4 170
vodní pl. zamokřená pl. 3 2214
zast. pl. společný dvůr 49 26877
zast. pl. zbořeniště 33 5964
zast. pl. 2625 571484
ostat.pl. dráha 54 185150
ostat.pl. jiná plocha 680 343494
ostat.pl. manipulační pl. 365 507982
ostat.pl. neplodná půda 40 52060
ostat.pl. ost.dopravní pl. 34 3610
ostat.pl. ostat.komunikace 1027 501740
ostat.pl. pohřeb. 2 10515
ostat.pl. silnice 121 182276
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 34 69989
ostat.pl. zeleň 940 335193
Celkem KN 7345 3910010
Par. DKM 7345 3910010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 13
č.p. bydlení 96
č.p. byt.dům 278
č.p. doprava 8
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 36
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 22
č.p. obč.vyb. 21
č.p. prům.obj 20
č.p. rod.dům 392
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 9
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 12
bez čp/če garáž 1168
bez čp/če jiná st. 146
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če prům.obj 24
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 85
bez čp/če výroba 36
rozestav. 3
Celkem BUD 2425
byt.z. byt 6412
byt.z. dílna 3
byt.z. garáž 298
byt.z. j.nebyt 39
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 171
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 14
Celkem JED 6942
LV 7537
spoluvlastník 14963

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.06.1998 Od -ověř TO. Přepracování.
Ins. A 1:1000 31.12.1969 29.06.1998 1:1000, Od 1969 dle KP. Instrukce A.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1969 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.