k.ú.: 682446 - Rudolfov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 4050
zahrada 29 25495
travní p. 194 321390
lesní poz 17 54474
vodní pl. nádrž umělá 2 7728
vodní pl. tok přirozený 1 1338
vodní pl. 1 279
zast. pl. společný dvůr 1 145
zast. pl. zbořeniště 7 1168
zast. pl. 111 21009
ostat.pl. jiná plocha 26 3959
ostat.pl. manipulační pl. 12 3678
ostat.pl. neplodná půda 18 5197
ostat.pl. ostat.komunikace 41 15075
ostat.pl. pohřeb. 1 1147
ostat.pl. silnice 2 13965
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 6342
ostat.pl. zeleň 2 1081
Celkem KN 478 487520
Par. DKM 478 487520
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 110
LV 137
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.1995 Od -ověř TO. Přepracování.
THM-V 1:1000 01.01.1984 01.06.1995 Od -ověř TO. THM Kateřinky.
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1984 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.