k.ú.: 682462 - Horní Hanychov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 563889 - Liberec NUTS5 CZ0513563889
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 662 517542
travní p. mez, stráň 1 296
travní p. 221 458106
lesní poz les s budovou 1 62
lesní poz ostat.komunikace 1 4902
lesní poz 62 5862825
vodní pl. nádrž umělá 1 2606
vodní pl. tok přirozený 15 2771
vodní pl. zamokřená pl. 1 939
zast. pl. 743 175520
ostat.pl. dráha 9 30320
ostat.pl. jiná plocha 174 70985
ostat.pl. manipulační pl. 16 19518
ostat.pl. neplodná půda 2 9531
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2723
ostat.pl. ostat.komunikace 137 134520
ostat.pl. silnice 42 54756
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 83886
ostat.pl. zeleň 13 2309
Celkem KN 2115 7434117
Par. DKM 2115 7434117
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 6
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 428
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 35
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 66
bez čp/če jiná st. 113
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 5
Celkem BUD 729
byt.z. byt 31
byt.z. garáž 5
obč.z. byt 33
obč.z. garáž 16
Celkem JED 85
LV 839
spoluvlastník 1202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.03.1998 Od -ověř TO. Přepracování.
THM-V 1:1000 31.12.1974 02.03.1998 Od 1974. THM H. Hanychov měř. 1:2000, 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1974 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 04:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.