k.ú.: 682578 - Liběšice u Litoměřic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565121 - Liběšice NUTS5 CZ0423565121
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 881 2667330
chmelnice 335 648748
zahrada 193 99240
ovoc. sad 6 9892
travní p. 55 40855
lesní poz 12 410803
vodní pl. nádrž umělá 2 45623
vodní pl. tok přirozený 60 15825
vodní pl. tok umělý 2 3742
vodní pl. zamokřená pl. 3 9762
zast. pl. společný dvůr 6 1420
zast. pl. zbořeniště 8 893
zast. pl. 333 154310
ostat.pl. dráha 5 18265
ostat.pl. jiná plocha 96 54113
ostat.pl. manipulační pl. 62 58938
ostat.pl. neplodná půda 23 16531
ostat.pl. ostat.komunikace 120 71248
ostat.pl. pohřeb. 4 4567
ostat.pl. silnice 14 60785
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 26418
ostat.pl. zeleň 9 44555
Celkem KN 2246 4463863
GP 14 14481
Celkem ZE 14 14481
Par. KMD 2246 4463863
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 16
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 147
č.p. výroba 1
č.e. garáž 14
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 282
byt.z. byt 71
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 73
LV 347
spoluvlastník 533

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2011
S-SK GS 1:2880 1843 25.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.05.2022 12:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.