k.ú.: 682683 - Libhošť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 500046 - Libhošť NUTS5 CZ0804500046
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1442 5013835
zahrada 857 656896
ovoc. sad 6 21116
travní p. 500 860025
lesní poz 172 721133
vodní pl. nádrž umělá 12 15131
vodní pl. rybník 6 18428
vodní pl. tok přirozený 90 28236
zast. pl. společný dvůr 7 2656
zast. pl. zbořeniště 12 2595
zast. pl. 788 217589
ostat.pl. jiná plocha 173 97435
ostat.pl. manipulační pl. 12 16635
ostat.pl. neplodná půda 78 90558
ostat.pl. ostat.komunikace 373 190063
ostat.pl. pohřeb. 1 1848
ostat.pl. silnice 117 210106
ostat.pl. skládka 2 6741
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 23814
ostat.pl. zeleň 3 2253
Celkem KN 4661 8197093
Par. KMD 4661 8197093
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 554
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 67
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 4
Celkem BUD 776
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 1016
spoluvlastník 1407

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1833 28.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 17.05.2022 16:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.