k.ú.: 682918 - Libišany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575305 - Libišany NUTS5 CZ0532575305
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 494 3709094
zahrada 221 128909
travní p. 97 799348
lesní poz 14 60109
vodní pl. nádrž umělá 3 29844
vodní pl. tok přirozený 24 49273
vodní pl. tok umělý 3 2730
zast. pl. společný dvůr 1 49
zast. pl. zbořeniště 1 87
zast. pl. 314 117143
ostat.pl. dálnice 6 96987
ostat.pl. jiná plocha 84 372105
ostat.pl. manipulační pl. 38 25553
ostat.pl. neplodná půda 38 17859
ostat.pl. ostat.komunikace 128 135663
ostat.pl. pohřeb. 1 2095
ostat.pl. silnice 26 133878
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 21994
ostat.pl. zeleň 3 17943
Celkem KN 1498 5720663
Par. DKM 1498 5720663
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 127
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 105
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 10
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
Celkem BUD 304
byt.z. byt 8
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 15
LV 461
spoluvlastník 658

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.08.2010 1:1000 22.10.2010 *)
DKM 1:1000 09.10.2000
THM-V 1:2000 03.02.1969 09.10.2000
S-SK GS 1:2880 1840 03.02.1969


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 16:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.