k.ú.: 682934 - Libkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553859 - Libkov NUTS5 CZ0321553859
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32022 - Kdyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 1346714
zahrada 76 34740
travní p. 209 1352668
lesní poz ostat.komunikace 1 554
lesní poz 112 993607
vodní pl. nádrž přírodní 1 1313
vodní pl. nádrž umělá 4 6782
vodní pl. tok přirozený 2 3468
vodní pl. tok umělý 4 4667
zast. pl. zbořeniště 2 1422
zast. pl. 72 32582
ostat.pl. dráha 1 12478
ostat.pl. jiná plocha 42 16452
ostat.pl. manipulační pl. 7 28214
ostat.pl. neplodná půda 33 40659
ostat.pl. ostat.komunikace 113 111041
ostat.pl. silnice 27 76088
ostat.pl. skládka 4 5723
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1020
ostat.pl. zeleň 36 48549
Celkem KN 866 4118741
Par. DKM 465 3263204
Par. KMD 401 855537
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 48
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 70
LV 128
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 13.06.2016
KMD 1:1000 04.04.2012 13.06.2016
S-SK GS 1837 04.04.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.05.2022 06:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.