k.ú.: 683141 - Křižanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547824 - Křižanovice NUTS5 CZ0531547824
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 314 1726110
zahrada 80 64924
ovoc. sad 2 6638
travní p. 99 320091
lesní poz les s budovou 49 1706
lesní poz 67 575561
vodní pl. nádrž umělá 5 128971
vodní pl. tok přirozený 3 36631
zast. pl. zbořeniště 1 42
zast. pl. 248 45600
ostat.pl. jiná plocha 19 26664
ostat.pl. manipulační pl. 12 11921
ostat.pl. neplodná půda 50 74545
ostat.pl. ostat.komunikace 36 25336
ostat.pl. silnice 3 46516
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 36407
ostat.pl. zeleň 1 156
Celkem KN 1015 3127819
Par. KMD 1015 3127819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 36
č.e. rod.rekr 205
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 267
LV 283
spoluvlastník 366

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.12.2012
S-SK GS 1:2880 1839 04.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 20:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.