k.ú.: 683175 - Nové Lhotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571733 - Liboměřice NUTS5 CZ0531571733
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 1101121
zahrada 83 48512
ovoc. sad 4 11485
travní p. 200 791849
lesní poz les s budovou 8 2061
lesní poz 146 938517
vodní pl. nádrž umělá 5 4897
vodní pl. tok přirozený 5 8590
zast. pl. společný dvůr 3 368
zast. pl. 147 48139
ostat.pl. jiná plocha 59 41076
ostat.pl. manipulační pl. 13 12352
ostat.pl. neplodná půda 40 25420
ostat.pl. ostat.komunikace 66 52908
ostat.pl. silnice 16 57197
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 299
ostat.pl. zeleň 1 257
Celkem KN 988 3145048
Par. KMD 988 3145048
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 72
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 34
Celkem BUD 143
LV 162
spoluvlastník 243

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2011
S-SK GS 1:2880 1839 25.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.05.2022 23:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.