k.ú.: 683248 - Železná u Libořic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566381 - Libořice NUTS5 CZ0424566381
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4216 - Žatec
Pověřený obecní úřad 42161 - Žatec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 112 2759795
chmelnice 7 95191
zahrada 38 15496
travní p. mez, stráň 3 1828
travní p. 53 616021
lesní poz 12 77554
vodní pl. nádrž přírodní 1 180
vodní pl. nádrž umělá 1 5343
vodní pl. tok přirozený 25 38066
vodní pl. tok umělý 1 263
vodní pl. zamokřená pl. 2 1378
zast. pl. společný dvůr 10 1334
zast. pl. zbořeniště 16 5065
zast. pl. 92 27394
ostat.pl. dráha 7 156741
ostat.pl. jiná plocha 34 16024
ostat.pl. manipulační pl. 14 9162
ostat.pl. mez, stráň 7 2230
ostat.pl. neplodná půda 160 371174
ostat.pl. ostat.komunikace 64 99445
ostat.pl. silnice 4 19794
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4240
ostat.pl. zeleň 17 1568
Celkem KN 682 4325286
Par. DKM 469 4243030
Par. KMD 213 82256
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 8
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 86
LV 98
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.07.2020 1:1000 10.07.2020 *)
KMD 1:1000 08.12.2017 intravilán
S-SK GS 1:2880 1843 10.07.2020 extravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 17.05.2022 06:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.