k.ú.: 683353 - Rytířova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573116 - Libošovice NUTS5 CZ0522573116
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 1880133
zahrada 119 122783
ovoc. sad 5 23125
travní p. 128 345643
lesní poz les s budovou 2 53
lesní poz 74 701922
vodní pl. nádrž přírodní 7 3101
vodní pl. rybník 1 1870
vodní pl. tok přirozený 1 1774
zast. pl. zbořeniště 3 107
zast. pl. 109 56767
ostat.pl. jiná plocha 35 12077
ostat.pl. manipulační pl. 8 12170
ostat.pl. neplodná půda 47 31643
ostat.pl. ostat.komunikace 67 54171
ostat.pl. silnice 3 22951
Celkem KN 756 3270290
Par. KMD 756 3270290
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 32
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 99
LV 147
spoluvlastník 185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2009
S-SK GS 1:2880 1842 30.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 05:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.