k.ú.: 683361 - Vesec u Sobotky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573116 - Libošovice NUTS5 CZ0522573116
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 1387537
zahrada 29 33482
travní p. 30 49750
lesní poz 19 162232
vodní pl. nádrž přírodní 4 10255
vodní pl. tok přirozený 14 7194
zast. pl. zbořeniště 2 381
zast. pl. 34 23800
ostat.pl. dráha 3 11737
ostat.pl. jiná plocha 13 3614
ostat.pl. neplodná půda 6 17026
ostat.pl. ostat.komunikace 18 29017
ostat.pl. silnice 6 16621
ostat.pl. zeleň 1 349
Celkem KN 349 1752995
Par. KMD 349 1752995
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 7
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 33
LV 65
spoluvlastník 94

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2009
S-SK GS 1:2880 1824 17.03.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 09:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.