k.ú.: 683485 - Librantice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570265 - Librantice NUTS5 CZ0521570265
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 396 5064491
zahrada 295 178669
ovoc. sad 5 110855
travní p. 168 369919
lesní poz 41 286939
vodní pl. nádrž přírodní 9 37404
vodní pl. rybník 6 32320
vodní pl. tok přirozený 18 34550
vodní pl. zamokřená pl. 2 1615
zast. pl. společný dvůr 11 999
zast. pl. zbořeniště 5 1653
zast. pl. 293 107235
ostat.pl. jiná plocha 113 77472
ostat.pl. manipulační pl. 35 28935
ostat.pl. neplodná půda 9 6088
ostat.pl. ostat.komunikace 144 97519
ostat.pl. silnice 10 79129
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 3665
ostat.pl. zeleň 2 752
Celkem KN 1567 6520209
Par. DKM 1567 6520209
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 219
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 289
byt.z. byt 10
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 11
Celkem JED 22
LV 400
spoluvlastník 579

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.10.2002 intravilán převod
DKM-KPÚ 30.05.2001 1:1000 18.10.2002 *) KPÚ současně s intravilánem
ZMVM 1:2000 01.11.1981 18.10.2002
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 27.05.2022 20:49

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.