k.ú.: 683493 - Libřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570273 - Libřice NUTS5 CZ0521570273
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 331 4102024
zahrada 148 94699
ovoc. sad 3 8683
travní p. 46 64950
lesní poz 29 93992
vodní pl. nádrž přírodní 7 17884
vodní pl. nádrž umělá 2 2137
vodní pl. tok přirozený 60 26879
zast. pl. společný dvůr 5 2181
zast. pl. zbořeniště 5 1801
zast. pl. 211 100737
ostat.pl. jiná plocha 69 58238
ostat.pl. manipulační pl. 39 80807
ostat.pl. neplodná půda 15 8485
ostat.pl. ostat.komunikace 98 58648
ostat.pl. pohřeb. 1 677
ostat.pl. silnice 47 68888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 11304
ostat.pl. zeleň 30 41596
Celkem KN 1152 4844610
Par. DKM 1152 4844610
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 118
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 28
vod.dílo hráz př. 5
Celkem BUD 200
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 270
spoluvlastník 427

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.07.2013
DKM 1:1000 31.07.2003
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.07.2003
THM-V 1:2000 01.04.1961 31.07.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 20:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.