k.ú.: 683507 - Libštát - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577294 - Libštát NUTS5 CZ0514577294
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 589 3833860
zahrada 170 103361
ovoc. sad 1 5529
travní p. 1102 2505046
lesní poz 302 2699895
vodní pl. nádrž přírodní 4 1522
vodní pl. nádrž umělá 5 11570
vodní pl. tok přirozený 42 67148
vodní pl. tok umělý 3 898
vodní pl. zamokřená pl. 1 984
zast. pl. společný dvůr 10 645
zast. pl. zbořeniště 19 4285
zast. pl. 503 144941
ostat.pl. dráha 3 81246
ostat.pl. jiná plocha 77 42584
ostat.pl. manipulační pl. 112 99190
ostat.pl. neplodná půda 294 131504
ostat.pl. ostat.komunikace 388 294410
ostat.pl. pohřeb. 4 3665
ostat.pl. silnice 13 74072
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9445
ostat.pl. zeleň 8 12912
Celkem KN 3655 10128712
Par. DKM 24 11753
Par. KMD 3631 10116959
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 113
č.p. byt.dům 11
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 166
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 24
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 49
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 478
byt.z. byt 46
Celkem JED 46
LV 560
spoluvlastník 807

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2014
S-SK GS 1:2880 1842 26.09.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 04:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.