k.ú.: 683612 - Radostovice u Lična - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576468 - Lično NUTS5 CZ0524576468
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 64 626205
zahrada 70 81077
travní p. 87 233000
lesní poz 9 69263
zast. pl. zbořeniště 3 455
zast. pl. 38 23023
ostat.pl. jiná plocha 14 4001
ostat.pl. manipulační pl. 5 2727
ostat.pl. neplodná půda 7 2203
ostat.pl. ostat.komunikace 29 22305
ostat.pl. silnice 2 8606
ostat.pl. zeleň 1 732
Celkem KN 329 1073597
Par. KMD 329 1073597
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 36
LV 72
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.12.2009
S-SK GS 1:2880 1840 01.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 22.05.2022 10:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.