k.ú.: 683744 - Lichkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580571 - Lichkov NUTS5 CZ0534580571
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5305 - Králíky
Pověřený obecní úřad 53051 - Králíky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 1860975
zahrada 191 154729
travní p. 575 2729741
lesní poz 82 3492706
vodní pl. nádrž umělá 4 3417
vodní pl. tok přirozený 52 66793
vodní pl. tok umělý 8 7765
vodní pl. zamokřená pl. 2 289
zast. pl. zbořeniště 11 4745
zast. pl. 291 85399
ostat.pl. dráha 12 153060
ostat.pl. jiná plocha 125 184076
ostat.pl. manipulační pl. 8 43654
ostat.pl. neplodná půda 58 43470
ostat.pl. ostat.komunikace 101 159719
ostat.pl. pohřeb. 1 2851
ostat.pl. silnice 6 48705
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 18312
ostat.pl. zeleň 7 72135
Celkem KN 1632 9132541
Par. DKM 582 8051857
Par. KMD 1050 1080684
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 110
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. doprava 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 285
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 6
Celkem JED 18
LV 302
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.05.2017
DKM-KPÚ 01.08.2008 1:1000 06.08.2008 *) část II. - sever
DKM-KPÚ 11.06.2002 1:1000 23.09.2002 *) část I. - jih
S-SK GS 1:2880 1840 23.09.2002
S-SK GS 1:2880 1840 25.05.2017
S-SK GS 1:2880 1840 06.08.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.05.2022 06:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.