k.ú.: 683833 - Lindava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561479 - Cvikov NUTS5 CZ0511561479
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5106 - Nový Bor
Pověřený obecní úřad 51061 - Cvikov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 5517915
zahrada 190 101652
travní p. 766 3042657
lesní poz 154 4077938
vodní pl. nádrž umělá 2 9063
vodní pl. tok přirozený 48 87586
vodní pl. tok umělý 9 4801
vodní pl. zamokřená pl. 14 59245
zast. pl. zbořeniště 53 18194
zast. pl. 299 97699
ostat.pl. jiná plocha 154 48258
ostat.pl. manipulační pl. 36 39706
ostat.pl. neplodná půda 256 334256
ostat.pl. ostat.komunikace 297 346783
ostat.pl. pohřeb. 2 5833
ostat.pl. silnice 20 87135
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 22415
ostat.pl. zeleň 9 3225
Celkem KN 2562 13904361
Par. KMD 2562 13904361
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 145
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 7
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 287
byt.z. byt 15
obč.z. byt 2
Celkem JED 17
LV 338
spoluvlastník 473

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2011
S-SK GS 1:2880 1843 30.09.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 21:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.