k.ú.: 683892 - Líny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535605 - Bukovno NUTS5 CZ0207535605
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 2872135
zahrada 82 83472
ovoc. sad 1 9018
travní p. 61 177234
lesní poz 154 1586361
vodní pl. nádrž umělá 1 265
vodní pl. tok přirozený 1 218
vodní pl. tok umělý 4 1665
zast. pl. společný dvůr 1 808
zast. pl. zbořeniště 4 3192
zast. pl. 93 48724
ostat.pl. dráha 3 17827
ostat.pl. jiná plocha 31 13929
ostat.pl. manipulační pl. 23 30910
ostat.pl. neplodná půda 26 18888
ostat.pl. ostat.komunikace 76 52421
ostat.pl. pohřeb. 2 910
ostat.pl. silnice 7 26852
ostat.pl. zeleň 2 575
Celkem KN 804 4945404
GP 2 45523
Celkem ZE 2 45523
Par. KMD 804 4945404
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. rod.dům 25
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 92
LV 157
spoluvlastník 239

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2015
S-SK GS 1:2880 1842 23.06.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 20.05.2022 03:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.