k.ú.: 684031 - Lipí u Náchoda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573868 - Náchod NUTS5 CZ0523573868
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 872880
zahrada 244 160957
ovoc. sad 14 38717
travní p. 450 999525
lesní poz les s budovou 15 907
lesní poz les(ne hospodář) 11 21696
lesní poz 234 1327126
vodní pl. nádrž umělá 1 122
vodní pl. tok přirozený 12 53430
vodní pl. tok umělý 4 1373
vodní pl. zamokřená pl. 1 516
zast. pl. zbořeniště 1 103
zast. pl. 275 51853
ostat.pl. jiná plocha 27 15098
ostat.pl. manipulační pl. 2 899
ostat.pl. neplodná půda 60 32125
ostat.pl. ostat.komunikace 149 116887
ostat.pl. silnice 1 24780
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2594
Celkem KN 1676 3721588
Par. KMD 1676 3721588
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 105
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 41
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 10
č.e. jiná st. 13
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 82
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 284
LV 392
spoluvlastník 532

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2011
S-SK GS 1:2880 1840 31.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 06:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.