k.ú.: 684058 - Lipice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 267 2296965
zahrada 44 24123
travní p. 168 435688
lesní poz les s budovou 13 371
lesní poz 155 886874
vodní pl. nádrž umělá 3 2013
vodní pl. rybník 3 8012
vodní pl. tok přirozený 1 43757
vodní pl. tok umělý 11 5840
vodní pl. zamokřená pl. 4 5190
zast. pl. společný dvůr 9 1145
zast. pl. zbořeniště 1 62
zast. pl. 89 32486
ostat.pl. jiná plocha 94 75285
ostat.pl. manipulační pl. 29 39446
ostat.pl. neplodná půda 6 7444
ostat.pl. ostat.komunikace 75 54789
ostat.pl. silnice 1 13924
Celkem KN 973 3933414
Par. KMD 973 3933414
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 96
LV 145
spoluvlastník 232

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.07.2013
KM-D 1:2000 02.05.2003 26.07.2013
S-SK GS 1:2880 1829 02.05.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 10:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.