k.ú.: 684066 - Pejškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 266 2461686
zahrada 65 38214
travní p. 142 507952
lesní poz 120 769185
vodní pl. rybník 9 24686
vodní pl. zamokřená pl. 5 10343
zast. pl. 40 25435
ostat.pl. jiná plocha 59 55482
ostat.pl. manipulační pl. 12 6824
ostat.pl. neplodná půda 9 6102
ostat.pl. ostat.komunikace 60 79764
ostat.pl. silnice 15 21486
Celkem KN 802 4007159
Par. KMD 802 4007159
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 40
LV 99
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2010
S-SK GS 1:2880 1829 30.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 28.05.2022 19:08

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.