k.ú.: 684091 - Lipina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585891 - Valašské Klobouky NUTS5 CZ0724585891
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 307 1225716
zahrada 175 120071
ovoc. sad 34 99010
travní p. mez, stráň 27 17145
travní p. 464 950650
lesní poz les s budovou 1 25
lesní poz 114 785913
vodní pl. nádrž umělá 2 1375
vodní pl. tok přirozený 27 9622
vodní pl. tok umělý 1 234
vodní pl. zamokřená pl. 1 619
zast. pl. společný dvůr 13 3094
zast. pl. zbořeniště 2 255
zast. pl. 203 46011
ostat.pl. jiná plocha 61 10558
ostat.pl. manipulační pl. 32 33891
ostat.pl. neplodná půda 54 18180
ostat.pl. ostat.komunikace 74 69239
ostat.pl. silnice 92 30407
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 28 10796
ostat.pl. zeleň 8 1074
Celkem KN 1720 3433885
Par. KMD 1720 3433885
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 73
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 194
LV 307
spoluvlastník 530

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.05.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 07.05.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 18.05.2022 09:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.