k.ú.: 684261 - Lipník nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514705 - Lipník nad Bečvou NUTS5 CZ0714514705
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7104 - Lipník nad Bečvou
Pověřený obecní úřad 71041 - Lipník nad Bečvou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2142 6754384
chmelnice 34 496468
vinice 1 4881
zahrada 1913 1182089
ovoc. sad 121 497799
travní p. 416 867936
lesní poz 23 185624
vodní pl. nádrž umělá 4 8511
vodní pl. tok přirozený 55 306473
vodní pl. tok umělý 1 8118
vodní pl. zamokřená pl. 10 18647
zast. pl. společný dvůr 12 4917
zast. pl. zbořeniště 67 17695
zast. pl. 2814 718743
ostat.pl. dráha 25 289666
ostat.pl. dálnice 23 104209
ostat.pl. jiná plocha 621 612227
ostat.pl. manipulační pl. 163 433129
ostat.pl. neplodná půda 121 265280
ostat.pl. ost.dopravní pl. 34 569
ostat.pl. ostat.komunikace 760 566479
ostat.pl. pohřeb. 5 33308
ostat.pl. silnice 369 546380
ostat.pl. skládka 16 97370
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 94 374291
ostat.pl. zeleň 105 115518
Celkem KN 9949 14510711
Par. DKM 9949 14510711
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 96
č.p. doprava 6
č.p. garáž 93
č.p. jiná st. 82
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 67
č.p. rod.dům 1098
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 14
č.e. garáž 171
č.e. jiná st. 52
č.e. obč.vyb. 7
č.e. rod.rekr 177
č.e. zem.stav 5
bez čp/če bydlení 55
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 330
bez čp/če jiná st. 191
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 86
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 43
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 61
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2765
byt.z. byt 1133
byt.z. garáž 32
byt.z. j.nebyt 11
obč.z. byt 30
Celkem JED 1206
LV 3653
spoluvlastník 5596

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.12.2012
Ins. A 1:1000 30.06.1941 14.12.2012 1:2000 - extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.06.1941


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 01:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.