k.ú.: 684350 - Sovoluská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575313 - Lipoltice NUTS5 CZ0532575313
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 136 455233
zahrada 22 18400
ovoc. sad 1 2863
travní p. 49 42298
lesní poz les s budovou 28 1176
lesní poz 35 656240
vodní pl. nádrž přírodní 4 3170
vodní pl. rybník 3 28563
vodní pl. tok umělý 37 8317
vodní pl. zamokřená pl. 2 495
zast. pl. 45 9183
ostat.pl. jiná plocha 19 6677
ostat.pl. manipulační pl. 11 8844
ostat.pl. neplodná půda 17 5871
ostat.pl. ostat.komunikace 27 18762
ostat.pl. silnice 14 11473
ostat.pl. zeleň 1 1966
Celkem KN 451 1279531
Par. KMD 451 1279531
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 73
LV 96
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.08.2013
S-SK GS 1:2880 1839 20.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 03:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.