k.ú.: 684449 - Mechová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554626 - Lipová NUTS5 CZ0411554626
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 69 1629140
zahrada 436 195397
travní p. 112 152735
lesní poz 14 192696
vodní pl. tok umělý 2 3935
vodní pl. zamokřená pl. 2 5728
zast. pl. společný dvůr 2 32
zast. pl. zbořeniště 1 18
zast. pl. 338 12496
ostat.pl. dráha 3 77577
ostat.pl. jiná plocha 62 22039
ostat.pl. neplodná půda 9 11926
ostat.pl. ostat.komunikace 18 27646
ostat.pl. silnice 3 44572
ostat.pl. zeleň 3 1011
Celkem KN 1074 2376948
Par. DKM 1074 2376948
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 326
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 3
rozestav. 1
Celkem BUD 337
LV 481
spoluvlastník 649

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1981 29.12.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 23:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.